Profil

Mit navn er Jan Charington Klein og jeg er indehaver af ”Svagstrømstrekkeren”

Industrielektriker af uddannelse og tidlig i livet  passioneret interesse for svagstrøms elektronik og IT.  I min snart 30 års lange erhvervskarriere, har jeg bygget Operaen for Mærsk, ombygget gamle kampvogne for DISA, arbejdet med procesteknologi på Novo Nordisk og undervist  unge mennesker i elektronik og data på vestsjællandske ungdomsskoler.

Derudover 5 års virke som teknisk chef på et 4**** konferencehotel og 7 års selvstændig virksomhed indenfor IT. Min tid som værnepligtig ingeniørbefalingsmand i forsvaret og mit virke som daghøjskoleleder på FOF daghøjskole, handlede ikke så meget om el, men der tilegnede jeg mig gode værktøjer og dicipliner inden for logistik, projekt- afvikling og pædagorisk undervisning .

Ideen og opstart af ”Svagstrømstrekkeren”, er sket udfra ønsket om selvstændig erhvervsvirksomhed og mulighed for at løse komplicerede- og udfordrende elektroniske og IT tekniske opgaver.

Jeg håber, at ”Svagstrømstrekkeren” kan være behjælpelig og gøre en forskel hos alle, som må have en svagstrøms- eller IT teknisk udfordring.  Naturligvis kan opgaver være for komplicerede og for omstændige for mig som enkeltmandsfirma at løse. Isåfald har jeg et stort erhvervsnetværk at trække på, så opgaven kan færdigøres til jeres tilfredshed.

Tak for interessen og på forhåbentligt snarligst gensyn…

Jan

Jan Charington Klein